Polityka RODO

Wypełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan Ciak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DACH-STYL Jan Ciak, Jeżowe 237c, 37-430 Jeżowe e-mail: ciak@dach-styl.pl. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, należy skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  • odpowiedzi na wiadomości – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • przesyłania informacji handlowych– podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • realizacji złożonych zamówień – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • dowodowym - podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona przed roszczeniami lub formułowanie ewentualnych roszczeń).
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi informatycznej lub zaangażowane w proces realizacji zamówienia.
 4. Okres przechowywania:
  • dane dotyczące odpowiedzi na wiadomości będą przechowywane przez 3 lata od udzielenia odpowiedzi – chyba, że wcześniej wycofana zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszona zostanie prośba ich usunięcia,
  • dane dotyczące przesyłania informacji handlowych/usług będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • dane dotyczące realizacji złożonych zamówień będą przechowywane przez 5 lat od złożenia zamówienia,
  • dane dowodowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, które warunkują maksymalny czas formułowania roszczeń w konkretnym zakresie.
 5. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • usunięcia danych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeśli odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO i nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację celów przetwarzania.
Scroll to Top