Więźby dachowe

Konstrukcja dachu na którym układamy pokrycie dachowe nazywana jest więźbą dachową. Przekroje poszczególnych elementów więźby dachowej dobiera się na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Wyniki tych obliczeń uzależnione są od następujących parametrów:

  • odległość między ścianami zewnętrznymi,
  • kąt nachylenia pokrycia dachowego,
  • rodzaj zastosowanego pokrycia,
  • strefy wiatrowej w której usytuowany ma być budynek,
  • strefy śniegowej w której usytuowany ma być budynek.

Elementy więźby dachowej powinny być odpowiednio wysuszone (najlepiej w specjalnie przygotowanej suszarni – ich wilgotność nie powinna przekraczać 20%) oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Nasza oferta obejmuje kompleksowe wykonawstwo więźb dachowych od etapu pomiarów i doradztwa, przez obliczenia projektowe do wykonawstwa i montażu więźb dachowych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do naszego biura.

| galeria zdjęć

Jesteś zainteresowany ofertą Dach-Styl?

skontaktuj się z nami
Scroll to Top